Conakry, Guinea Introduction at a glance

 • Capital:
 • President: alfa kondeh
 • Total area (KM2): 246 هزار کیلومتر مربع
 • Head of State:Prime Minister Ibrahim Fufana
 • Official language:France
 • Type of government:
 • Population (million):12.8 میلیون نفر
 • Official holidays:
 • Population growth rate:2.76%
 • Working days and hours:
 • Religion:Muslim 89.1%, Christian 6.8%, other 4.1%
 • Major cities:Kindia, Mamo, Farana, Bokeh, Lib
 • Currency and exg rate with the dollar:Guinean Francs
 • Free trade zones:
 • Weather:Generally warm and humid
 • Literacy rate of citizens:30.5%
 • Natural resources:Bauxite, iron ore, diamond, gold, uranium, fish, salt
 • Special economic and industrial zones:
 • :
 • Growth rate of_industrial production:11%
 • import:
 • Current account balance (میلیون دلار):705- میلیون دلار
 • Total trade volume thousands of dollars:
 • Current budget (میلیارد دلار):درآمد: 1.7 میلیارد- هزینه 1.748 میلیارد دلار
 • Trade balance thousands of dollars:
 • Budget surplus (میلیارد دلار):0.5-% تولید ناخالص داخلی
 • GDP (میلیارد دلار):13
 • Currency and gold reserves (میلیون دلار):331.8 میلیون دلار
 • Percentage of GDP growth ():8.2%
 • Tourism revenue:
 • GDP per capita dollar (دلار):2562 دلار
 • Foreign debt (میلیارد دلار):1.458میلیارد دلار
 • Percentage of inflation:9.4%
 • The per capita income ():
 • Unemployment rate:2.7%
 • Membership in international and regional organizations:بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آفریقا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، جنبش عدم تعهد، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، گروه 77 ، سازمان بهداشت جهانی، سازمان تجارت جهانی، فائو

Business Statistics

I.R.I Customs
HS Title Year Value (thousand dollar) Weight (Tons)
International Trade Center
: قهوه، بونداده کافئین نگرفته غیر مذکور : زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 : بذر ذرت : شکلات، غیره حاوی کاکائو، به صورت بلوک (block)، تخته، میله یاقلم، پرشده به وزن کمتر از 2 کیلوگرم : فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا بر اساس قهوه : مخمرهای فعال (زنده) : مکمل غذایی : ا تانول (الکل ا تیلیک، هیدرواکسید)100درصد خالص : الکل اتیلیک تقلیب نشده بالاتر از 80% حجمی الکل به غیر از 100% خالص : سایر سیگارها ازبدل توتون : ميعانات گازي : ساير آخال روغن ها به غير از موارد ذکر شده در رديف 27109100 : ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل : قيرنفت : قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي : دی کلرومتان (کلرور متیلن) : متانول : 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) : اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول : --- 9،3- د? مت?ل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- د? فسفااسپ?رو [5،5] اندکان 3،9- د? اکس?د : ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه : سایررنگ کننده های پیگمانی و فرآورده ها بر اساس ا ین مواد به غیر ازخمیر پیگمنت چاپ پارچه : رنگ ها برای نقاشی هنری، آموزش، تابلو تغییرشدت رنگ سرگرمی ورنگ های مشابه غیر ازرنگ ها به صورت مجموعه : اسانسهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی : سایر مخلوط های مواد معطر و مخلوط ها بر اساس یک یا چند ماده ا ز ا ین موادغیر مذکور در جای دیگر : سایر عطریات و ادوتوالتها غیر از عصاره حنا : فرآورده ها برای آرایش لب : سایرفرآورده های برای آرا یش چشم غیر از مغز مداد آرایشی : فرآورده ها برای آرایش ناخن دست و پا : پودرها حتی پودرهای بهم فشرده برای مصارف آرایشی : فراورده های زیبایی و آرایشی و فرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 : شامپوها : فیکساتور مو (Hair lacquer) : سایر فرآورده ها برای پاکیزگی وآرایشی مو غیر از شامپو، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن مو فیکساتورمو : مواد پاک کننده دندان : بو زداهای بدن و ضد ترشح عرق : سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33071000 لغایت 33079010 : سایر صابونها برای مصارف پاکیزگی وطبی غیر مذکور در ردیف تعرفه های 34011110 الی 34011190 : محصولات و فرآورده های آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند : سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیر مذکور در جای دیگر : موم های مصنوعی و موم های آماده، غیر ازپلی (اکسی اتیلن) (پلی اتیلن گلیکول) : انواع شمع و اشیاء همانند. : محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آن ها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد : پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز94 %به جز نوع پودری : پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General : کوپلیمرهای کلرور وینیل (غیر ازا ستات)، به اشکال ا بتدا ئی : پلیمرهای اکریلیک به صورت رزینهای ترموست محلول درحلالهای آلی : پلی ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئی : لوله ها و شیلنگ های قابل ا نعطاف که دارای یک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند : صفحه، ورق یاتیغه یک لایه چاپ نشده ا ز پلیمرهای اتیلن : نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبی ازپلی کلروروینیل باکمتر از6% وزنی پلاستی سایزر : صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک، باریکه های ا سفنجی ا زپلیمرهای کلروروینیل : سایر صفحه ها و ورق های نازک از سایر مواد پلاستیکی بجز مورد مصرف در صنایع سیم وکابل : نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبی آغشته به ملامین فرمالدئی ویا اوره فرمالدئید (رزینهای آمینه) : جعبه، صندوق، قفسه و اشیاء همانند ا ز مواد پلاستیکی : قرا به , بطری , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستیکی : لوا زم سر میز و لوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجز ظروف ملامین : لوا زم خانه داری و پاکیزگی که در جای دیگر مذکور نیست، ا ز مواد پلاستیکی : سایر لوا زم برای ساختمان که در جای دیگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستیکی : سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی غیر مذکور بجز کپسول داروئی از نوع ژلاتین سخت : جعبه ها و محفظه هاغیر مذکور در جای دیگر، باسطح خارجی ا زورق های موادپلاستیکی یا از مواد نسجی : جعبه ها و محفظه هایی غیر مذکور در جای دیگرباسطح خارجی از موادی که در جای دیگرمذکور نباش : تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) باضخامت بیش از9 میلمتر کار نشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده : سایر کاغذ یا مقوا برای بازیافت، همچنین آخال و ضایعات جور نشده : سینی ها، دیس ها، بشقاب ها، فنجان ها و غیره از کاغذ یا مقوا : پارچه های تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهای رنگارنگ، غیر مذکور در جای دیگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر کمتر از200 گرم : ساده باف : پارچه های تار وپود باف موسوم به" دنیم"، از پنبه از نخهای رنگارنگ دارای 85% یا بیشترپنبه، بوزن هر مترمربع 200گرم بابیشتر. : سایر پارچه های تاروپودباف ا زپنبه، سفیدنشده، بوزن هرمترمربع 200گرم یاکمتر، غیر مذکور در جای دیگر : پارچه های تاروپودباف؛ ا زنخهای برنگ های گوناگون؛ ا زنخ رشته های سنتتیک با85%یا بیشترنایلون یا سایر پلی امیدها : پارچه های تاروپودباف، رنگرزی شده، ا زنخ رشته های سنتتیک، باحداقل 85%رشته های پلی استرتکستوره : ـ ـ چاپشده/پارچههای تار و پود باف از نخ رشتههای سنتتیک، همچنین پارچههای تار و پود باف که از مواد شماره 04  54 به دست  میآیند. : سایر پارچه های تاروپودباف ازنخ رشته های سنتتیک، باحدا قل 85% رشته های پلی استرتکستوره غیر مذکور در جای دیگر : طناب و کابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده با کائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. : سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان : پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا منطبق شده با پلی وینیل کلراید (C.V.P). : پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا منطبق شده با پلی ا ورتان. : پارچه های نسجی، نمد، و پارچه های تارو پودباف دارای آستر نمدی، اندوده، پوشانده یا مطبق شده با کائوچو، چرم یا مواد دیگر، از انواعی که برای ساخت نوار خاردار ماشین کاردینگ (Card clothing) و پارچه های همانند از انواعی که برای سایر مصارف فنی بهککار می رود، از : پارچه های پرزحلقوی ا زا لیاف سنتتیک یا مصنوعی، کشباف یا قلاب باف. : پیرا هن مردانه یا پسرا نه، کشباف، ا زسایر مواد نسجی : تی شرت و زیرپوش چسبان و همانند، کشباف یا قلاب باف، ا زپنبه : تی شرت وزیرپوش چسبان و همانند، کشباف یاقلاب باف، ا زسایر مواد نسجی، غیر مذکور در جای دیگر : شلوار، شلوار سر هم دارای بند وپیش بند، نیم شلوار وشلوار، شلوار خیلی کوتاه مردانه یا پسرا نه ا ز پنبه. : پیرا هن بلند زنانه یا دخترانه ا ز سایر مواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر : شلوار حتی دارای بند و پیش بند، نیم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر : پیراهن : پیرا هن, بلوز,بلوزشمیزه, زنانه یادخترا نه ا زپنبه:. : پیرا هن، بلوز، بلوزشمیزه، زنانه یا دخترا نه ا زسایر مواد نسجی، که در جای دیگر گفته نشده : شستنیهای رختخواب ا زپنبه (به استثناء چاپ شده، کشباف یا قلاب باف). : کفش، که در جای دیگرگفته نشده، قوزک پارا نمیپوشاند، از کائوچو یا پلاستیک. : سایر کفش ها که در جای دیگرگفته نشده : مژه مصنوعی : تسمه های سنباده با محیط چهار متر و کمتر فقط روی تکیه گاه از پارچه نسجی تار وپود باف : پودریادانه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی تکیه گاه ا زپارچه نسجی تاروپودباف غیر مذکور در جای دیگر : سایر پودریا دانه های ساینده طبیعی یا مصنوعی روی تکیه گاه ا زکاغذ یا مقوا غیر مذکوردر جای دیگر : پودر یا دانه های ساینده طبیعی یا مصنوعی روی تکیه گاه ا ز سایر مواد غیر مذکور در جای دیگر : ـ ـ ـ سایر : سایر شیشه های فلوت، ساییده و صیقل شده مسلح نشده غیر مذکوربا ضخامت بیشترا ز2.5 میلیمترتا 4.5 میلیمتر : ظروف بسته بندی برای محصولات آرایشی و بهداشتی تا حداکثر ظرفیت 250 سی سی : ظروف شیشه ای اوپال به غیر ازنوع دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد : سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور در دیگر ردیفهای 7013 برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیر مذکور در جای دیگر : سایر لوله های حفاری غیر ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز : مخزن، منبع، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد (به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده)، از چدن، آهن یا فولاد، با گنجایش حداکثر 300 لیتر، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت : سایراشیاءسرمیز، اشپزخانه، خانه داری ا زفولاد زنگ نزن : سایراشیاءسرمیز، اشپزخانه، خانه داری ا ز ا هن یافولاد لعاب دا ده شده : قوطی ا سپری از آلومینیوم : ا بزا رهاو مجموعه های مانیکور یا پدیکور (ا زجمله سوهان ناخن) و مجموعه این ابزارها : یراق ها، اتصالات واشیاء همانند مناسب برای ساختمان : سایر مجسمه های کوچک واشیاء تزئینی غیر از صنایع دستی طلاکوب : تلمبه های بتون : تلمبه های هرمتیک و امولوسیونی : سایر بادزنهایی که در جای دیگر مذکور نباشد : دستگاه تهویه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع دیواری، برای پنجره، به حالت محفظه ای : سایر دستگاه های تهویه مطبوع، توا م شده با یک دستگاه مولد سرما : ماشینها و دستگاه های تهویه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما : فن کویل : انواع چیلرهای جذبی : ماشین آلات و دستگاه ها برای از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب : سایر ماشین آلات و دستگاه ها از صافی گذراندن یا تصفیه برای مایعات بجزموا ردمذکور : سایر ماشین الات توزین با ظرفیت بیش از kg 5000 بجزباسکولهای الکترونیکی سیار : اجزاء و قطعات ردیف تعرفه 8427 غیر از اشیاء مشمول ردیف 84312010 : اجزاء و قطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یا چاه کندن مشمول شماره فرعی 843041یا843049 : ماشین های دارای 2یاتعدادی کارکرد چاپ گرفتن،کپی کردن یاارسال فکس باقابلیت انتقال به ماشین های خودکار داده پردازی باشد : ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس، غیر قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه : سایر شیرهای تقلیل فشار بجز رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع : سایر شیرها و وسایل همانند برای لوله، دیگ، اب گرم یا بخار، متبع، بشکه و همانند،.... غیر مذکور در جای دیگر : کاسه نمدهای مکانیکی مربوط به خودروهای سواری سواری کار و وا نت : سایر مجموعه مولدها دارای موتور پیستونی ترا کمی-احتراقی به قدرت بیش از 75 تا 375 kva غیر مذکور در جای دیگر : قوه های دکمه ا ی (cell round) با بی اکسید منگنز : اجزاء و قطعات ریش ترا ش وماشین موزنی توا م شده با موتور برقی : کوره ها و فرها که به وسیله القا یا از دست دادن دی الکتریک عمل می کنند : اجزاء و قطعات دستگاه های گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی مشمول ردیف 8514 : دستگاه های الکتروترمیک درست کردن قهوه یا چای : اجزاء و قطعات دستگاه های الکترونیک مشمول ردیف 8516 : سایر اجزاء و قطعات ردیف 8517 بجز ماژول نمایشگر، انتن مخابراتی و رک مربوط به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی : سایر دستگاه های ضبط وپخش ویدئو غیر مذکور : ـ ـ ـ دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش : سایر اجزاء و قطعات غیر مذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 : دستگاه های برقی خبردهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاه های همانند : اجزاء و قطعات دستگاه های مشمول ردیف 8531 : دژنکتور برای ولتاژ کمتر از 72.5 کیلوولت و بیشتر از 1000ولت : سایر رله ها برای ولتاژ حدا کثر60 ولت با جریان مساوی یا بیش از 2 امپر یا بیشتر بجز رله SMD : سایر رله ها برای ولتاژ بیش از 60 ولت، با جریان 2 امپر یا بیشتر : کابل زمینی ا عم ا زروغنی یاخشک بالاتر ا زیک کیلوولت لغایت 132کیلوولت : سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی : سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای - احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد غیر ازآمبولانس و نوع هیبریدی : وسایل نقلیه ا بی غیرمذکور برا ی تفریح یا ورزش , قایقهای پاروئی وکانوها : ادوات شناورمثلا کلک (غیر ازکلک قابل بادکردن) مخزن، صندوق زیرآبی، سکوی تخلیه وبادگیری بوئه وبرج علائم (فانوس دریایی) : عینک آفتابی : سایر غیر از الات و دستگاه های لرزه نگاری : کپمپ کاشتنی مخصوص تزریق دارو : یونیت دندانپزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندانپزشکی روی یک پایه مشترک : آلات, دستگاههاومدلها,طراحی شده برای مقاصدنمایشی(مثلابرا ی آموزش یانمایش ) که موردمصرف دیگری نداشته باشند : فلومتر : آلات و دستگاه ها برای تنظیم یا کنترل خودکار هیدرولیکی یا پنوماتیکی : لوستر و سایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار، به استثنای انواعی که در فضای باز و معابرعمومی استفاده میگردد. : چراغ کنار تختخواب، چراغ رومیزی و چراغ های پایه دار داخل ساختمان که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نورافشان (LED) ساخته شده اند : وسایل و چراغ هایی که برای به کارگیری با دیودهای نورافشان (LED) ساخته شده اند. : سایر قطعات برای چراغ و وسایل روشنائی بجز ا ز جنس شیشه و یا مواد پلاستیکی غیر مذکور در جای دیگر : ---سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده "مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع." : را کت برای تنیس روی میز : سایراشیاء و ادوات برای تنیس روی میز بجز را کت : را کت تنیس، حتی زه دار : توپ فوتبال، بسکتبال، وا لیبال، هندبال : اسکیت روی یخ و ا سکیت روی زمین، کفش های اسکیتینگ دارای ملحقات اسکیت : سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی، ژیمناستیک یا ورزش با پهلوا نی بجز TRAD MILL : فرچه ریش تراش ، بروس مو ، بروس ناخن ، بروس مژه و سایر بروس های آرایشی مورد استفاده اشخاص به استثنای ردیف تعرفه 96032100 غیر مذکور در جای دیگر : عطرپاش و پاشنده های آرایشی همانند و تجهیزات و سر آن ها : پودرزن های بزرگ و کوچک برای استعمال فرا ورده های آرایشی یا پاکیزگی :
HS Year Goods Value (thousand dollar) Weight (Tons)
I.R.I Customs
Rank Country Name Value Trade balance ? Value growth (2015-2019) Value growth (2018-2019) Share in the world Average distance ? Average tariff ?
International Trade Center

Business events

Business delegations licensed by the organization

Data not found!

Other business delegations

Data not found!

Exhibitions licensed by the organization

Data not found!

Other exhibitions

Data not found!
Data not found!

Business information sources

Data not found!
Data not found!
Data not found!
Data not found!
Data not found!
Data not found!
Data not found!
Data not found!

Contact Informations

اطلاعات تماس یافت نشد