تعاریف بین المللی و اصطلاحات تخصصی : سازمان يونسكو، «صنايع خلاق و فرهنگي» را به اين صورت تعريف مي‌كند: «بخش‌هايي از فعاليت سازمان يافته كه هدف اصلي آنها توليد يا بازتوليد، ارتقاء، توزيع و يا تجاري‌سازي كالاها، خدمات و فعاليت‌هاي داراي ماهيت‌هاي فرهنگي، هنري يا مبتني بر ميراث فرهنگي است.... اقتصاد خلاق از سویی فعالیت ها و فرآیندهای فرهنگی را درمرکز یک اقتصاد تازه جای می دهد و از سوی دیگر بازنمود خلاقیت در حوزه هایی است که فرهنگی به شمار نمی آیند.»

زیر بخش ها شاخص اول(منابع انسانی) شاخص دوم(زیرساخت) شاخص سوم(موانع تجاری - استانداردها ...)
- حوزه هنرهای تجسمی
حوزه موسیقی
حوزه هنرهای دیداری-شنیداری(سینما، تئاتر و ...)
حوزه چاپ و نشر
حوزه فرهنگ و میراث فرهنگی
حوزه رسانه های جدید و دیجیتال
حوزه آفرینش های کاربردی(معماری، طراحی، مد، تبلیغات و ...)
کد یک رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
کد دو رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
کد سه رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
Global exports (billion dollars) Global imports (billion dollars) Total volume of world trade Rank of the I.R.I in world trade
International Trade Center

Business Statistics

Country name Value Share of total %
Country name Value Share of total value (%)
Country name Import value Share of the total

Business Events

Business delegations licensed by the organization

Data not found!

Other business delegations

Data not found!

Exhibitions licensed by the organization

Exhibition Title Exhibition Date Website Details
International Exhibition of Stock Exchange, Banking and Insurance 08/06/2021 www.banian.ir Details
International Exhibition of Cellulose Sanitary Detergents and Related Machinery 18/05/2021 www.spnco.net Details

Other exhibitions

Data not found!
Data not found!

Business information

Data not found!
Data not found!
Data not found!

Contacts

اطلاعات تماس یافت نشد