تعاریف بین المللی و اصطلاحات تخصصی : تجارت خدمات در جهان به بخش های مختلفی تقسیم می گردد، یکی از عرصه های بسیار مهم در تجارت خدمات، خدمات فنی و مهندسی است. بخش خدمات ساخت و ساز و زیر بخش های خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، خدمات معماری، خدمات مهندسی یکپارچه، خدمات معماری تزئینی و همچنین معدن کاوی از خدمات بازرگانی که بصورت مجزا طبقه بندی می گردند، در ایران جمعاً تحت عنوان خدمات فنی و مهندسی عنوان می گردد. در ایران و با توجه به آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی (کمیته ماده 19) صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین، تعمیر و نگه داری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساخت های حمل و نقل، معدن، کشاورزی و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفا صادرات کالا محسوب نشود.

زیر بخش ها شاخص اول(منابع انسانی) شاخص دوم(زیرساخت) شاخص سوم(موانع تجاری - استانداردها ...)
پیمانکار و مشاور ایران دارای رتبه سوم از نظر تعداد فارغ التحصیلان مهندسی دنیا است. وجود شرکت های باسابقه و توانمند در عرصه خدمات فنی ومهندسی موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به عنوان شاه راه ارتباطی
کد یک رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
کد دو رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
کد سه رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
Global exports (billion dollars) Global imports (billion dollars) Total volume of world trade Rank of the I.R.I in world trade
International Trade Center

Business Statistics

Country name Value Share of total %
Country name Value Share of total value (%)
Country name Import value Share of the total

Business Events

Business delegations licensed by the organization

Data not found!

Other business delegations

Data not found!

Exhibitions licensed by the organization

Exhibition Title Exhibition Date Website Details
International Exhibition of Stock Exchange, Banking and Insurance 08/06/2021 www.banian.ir Details

Other exhibitions

Data not found!
Data not found!

Business information

Data not found!
Data not found!
Data not found!

Contacts

  • office name: Iran Trade Promotion Organization
  • secretary: Pabarja Nasrin
  • update time: 00/11/04 13:24
producer: Pabarja Nasrin